Toimintaterapia

Toimintaterapeutti koulun ja kodin tukena

Olen työskennelyt moniammatillisessa, loistavassa tiimissä miltei 20-vuotta. Yhteistyön tekeminen on aina perheen ja muiden lasten kanssa toimivien kanssa lähtökohta. Saadaan käyttöön yhteiset, toimivat tukikeinot, yksilölliset arpeet huomioiden. Kun on yhteinen linja, samat tukikeinot, niin lapsen on helpompi olla. Ennakointi, struktuurin luominen, lapsen vahvuuksien käyttö on tärkeää, että voidaan auttaa niitä puolia, joissa hän tarvitsee vielä tukea.

Tällä hetkellä työskentelen Opetushallituksen hankkeessa koulujen toimintaterapeuttina. Erittäin palkitsevaa ja mielekästä työtä! Lapset ja heidän luontainen ominaispiirteensä on edelleen se juttu: Välittömyys, aitous ja rehellisyys. Lapset ovat omia yksilöitään. Ja ovathan he huikeita pieniä tyyppejä.

Olen nauranut, ja myös liikutun edelleen heidän sanoistaan. Välillä tunnin työskentelyn jälkeen on aivan puhki myös itse. He vaativat ja antavat. He tekevät parhaansa niillä taidoilla, mitä heillä on. Meidän tehtävä on aikuisina selvittää, miksi lapsi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Toimintaterapeuttina meillä on hyvät keinot avata tätä pakettia.

Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen taitojen kehitystä sekä osallistumista arjen toimintoihin kotona, päiväkodissa ja koulussa. Toimintaterapeutin tekemään arviointiin pääsee omilla paikkakunnalla esim. terveydenhoitajan tai kuntoutustyöryhmän kautta. Arviointi voidaan toteuttaa joko moniammatillisessa tiimissä (puhe-ja fysioterapeutti, psykologi) tai lievempien haasteiden osalta vain toimintaterapeutin toimesta. Kaikki lapset eivät tarvitse toimintaterapiaa. Joskus toimintaterapeutin tekemä ohjaus ja seuranta riittää edistämään kehitystä ja antamaan tietoa esim. aistisäätelyä tukevista asioista. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan tarvittavat tukitoimet huoltajan kanssa ja ohjataan lapsi tarvittaessa toimintaterapiaan. Terapian voi toteuttaa joko arvioinnin tehnyt toimintaterapeutti, tai kuntoutus voidaan ostaa yksitykseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä (www.palse.fi). Vaihtoehtoina on toteuttaa terapeutin toimitiloissa tai koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä. Terapiajakson tavoitteiden pohjalta määritellään terapiajakson pituus. Erikoissairaanhoito tutkii ja hoitaa KELA:n vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien lasten arvioinnin, kuntoutusuunnitelman tekemisen ja siihen tarvittavien lausuntojen laatimisen.

Toimintaterapiassa voidaan vahvistaa lapsen käden taidoja, silmän ja käden yhteistyötä tai tunnonvaraista hahmottamista, että hän esimerkiksi suoriutuu päivittäisistä toimista mahdollisimman omatoimisesti ikäänsä suhteutettuna. Terapiassa voidaan myös tukea näönvaraista hahmottamista, leikkitaitojen kehitystä sekä koulussa tarvittavina valmiuksia (keskittyminen ja tarkkaavaisuus). Menetelmänä terapiassa käytetään tavoitteellista leikkiä. Leikki perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapiasuhteen vuorovaikutukseen. Leikki sisältää kehitystä edistäviä elementtejä. Toimintaterapeutti arvioi myös pienapuvälineen tarvetta, ja tekee tarvittaessa käsiin yksilölliset ortoosit. Yksilöllisten ortoosien tarkoituksena on ennaltaehkäistä tai korjata käsien virhe-asentoja. Reumalasten kanssa toimiessa mietitään ergonomiaan liittyviä asioita. Toimintaterapian perusajatuksena on: Miten yksilö pärjää arjessa itselleen mielekkäissä ja merkityksellisissä asioissa toimintaa rajoittavan tekijän kanssa.